Konkurs recytatorski – on – line!

XIII Gminny Konkurs Recytatorski „SZELKI – HUMOR W LITERATURZE” on-line!
Dla kogo? Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Andrychów.

Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas I-III, II grupa – uczniowie klas IV-VI, III grupa – uczniowie klas VII-VIII.
Celami Konkursu są, m. in.: promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja humorystycznej twórczości poetyckiej oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz artystyczna konfrontacja młodych recytatorów metodą on-line.
Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu/pikon
Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca 2020 r.

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
Patroni medialni konkursów: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie